Toelichting door de uitgever

Uitgeverij Mithras werd gesticht in 2016 en begon oorspronkelijk met het uitgeven van teksten over geschiedenis. De jonge uitgeverij heeft nu, in 2020, een stap vooruitgezet met de publicatie van deze dichtbundel. De ontstaansgeschiedenis van de bundel is een verhaal dat zijn oorsprong vindt in een lang bestaande vriendschap en de recente coronapandemie. 

 

Ik ken de schrijver van deze dichtbundel, Bert Popelier, al sinds geruime tijd, hij is gaandeweg een vriend geworden. Enkele jaren geleden werkten wij samen aan een boek over de betekenis van diverse kunstuitingen. Het boek werd uitgegeven door een vereniging waarvan we beiden lid zijn. Ik maakte de lay-out van het boek en stond naderhand ook in voor het laten drukken van het werk in Italië. 

 

Onze gemeenschappelijke belangstelling voor beeldende kunst, geschiedenis, literatuur en filosofie was niet minder een factor van onze vriendschap. Bert Popelier werkte gedurende jaren als freelance cultuurjournalist. Ikzelf heb ooit een galerie gerund met de suggestieve naam ‘De Graal’. De galerie was gevestigd in Dendermonde, ver weg van de grote cultuurtempels in Antwerpen, Gent en Brussel. Er werd uitsluitend hedendaagse kunst getoond,  onder meer werk van Fred Bervoets, Marcel Mariën en het grafisch erotisch werk van Louis Paul Boon. Het zorgde voor enige ophef bij het publiek en de plaatselijke overheden. 

In maart 2020 slaat de coronacrisis toe. Op 17 maart stuurt Bert mij per e-mail een gedicht over de crisis, dat ik meteen op het blog van onze vereniging zet. Vanaf die dag heb ik dagelijks één of meerdere gedichten in mijn mailbox gekregen en systematisch op het blog gepubliceerd. Daarop kwamen diverse, waarderende reacties binnen. Zo rijpt het idee om de gedichten te bundelen in een mooie uitgave. De gedichten schetsen een uitstekend beeld van de evolutie van de coronacrisis, en van de gevoelens die de dichter daarbij ervaart. Toen Bert mij na het 20ste gedicht aankondigde dat hij zou doorgaan tot 100, vond ik dat nogal overmoedig. Het zou wel een grote krachttoer zijn. En zie, op 17 mei, dag op dag exact twee maand na het eerste gedicht, viel het 100ste  gedicht in mijn mailbox. In deze bundel is de volgorde waarin de gedichten werden geschreven getrouw overgenomen. De hoofdtitel van de bundel, ‘Blijf in uw kot’, is een publieke uitspraak van de Belgische federale minister van Volksgezondendheid om de bevolking te waarschuwen voor het gevaar van mogelijke besmetting.

 

Ondertussen waren wij ook begonnen met foto’s te selecteren die de gedichten zouden begeleiden. We spraken af dat ik een uitgebreide selectie foto’s zou bijeensprokkelen op het internet, aangeboden vanuit verschillende landen en door verschillende fotografen, mits de foto’s uitdrukkelijk als copyrightvrij zijn vrijgegeven. Die mondiale benadering staat natuurlijk symbool voor de wereldwijde impact van de coronapandemie. Ik heb duizenden foto’s die verband houden met de coronacrisis op internet bekeken. Het was een schier oneindige zoektocht naar beeldmateriaal. Een digitale zwerftocht. Uiteindelijk hebben Bert en ikzelf de definitieve keuze gemaakt voor de publicatie in dit boek.

Bij dat werk konden wij elkaar omwille van het samenscholingsverbod niet fysiek ontmoeten. Door middel van videoconferenties, met de software Zoom©, werden onze ontmoetingen en discussies altijd virtueel van aard. Wij spendeerden uren achter het scherm van de PC om foto’s te bekijken en te vergelijken. Daarnaast belden wij elkaar ook dagelijks om een of ander nog extra bij te stellen. Uiteindelijk bleven er 20 zorgvuldig geselecteerde foto’s over.

 

Ook de finale lay-out van het boek is op dezelfde virtuele wijze tot stand gekomen. De lay-out heeft de bijzonderheid dat alleen de rechterpagina’s zijn bedrukt. Dat heeft een reden. Veel gedichten verschillen danig van lengte, van zeer kort tot relatief lang. Als zo’n kort gedicht tegenover een lang werd gezet, dan zou het visueel resultaat nogal springerig zijn. Door alleen de rechterpagina’s te gebruiken, wordt bovendien het eigen karakter van elk gedicht benadrukt. Bij de lay-out werden wij bijgestaan door de kunstenares Marijke Tanghe. Zij zorgde bladzijde na bladzijde voor de verfijning.

 

Ik denk dat deze uitgave een historisch, literair document is. Ik hoop dat de lezer deze waardering kan beamen. 

 

 

Ives Verheyleweghen

Uitgeverij Mithras 

 

Dendermonde, juni 2020