CV BERT POPELIER

 

 

Opleiding

Bert Popelier, die na Gent, Kisangani en Brussel al jaren in Antwerpen woont, werd geboren in 1945 in het West-Vlaamse dorp Passendale, bij Ieper. Hij studeerde landbouwwetenschappen, ontwikkelingssamenwerking en voedingsleer aan de Universiteit Gent. Als bio-ingenieur werkte hij vier jaar in Zaïre (nu Congo) en twee jaar aan de Universiteit Gent. Toen besloot hij schrijver te worden.

 

Cultuurjournalist

Omdat hij van zijn literair werk niet kon leven, ging hij tegelijk aan de slag als freelance cultuurjournalist. Bert Popelier heeft de laatste dertig jaar honderden artikels geschreven over beeldende kunst en andere culturele onderwerpen, eerst voor ‘Artsenkrant’, daarna voor ‘Kunst en Cultuur’, het maanblad van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, en de laatste twintig jaar van zijn loopbaan als cultuurjournalist voor de zakenkrant ‘De Tijd’ (voorheen De Financieel Economische Tijd).

 

Literator

Als scheppend auteur publiceerde Bert Popelier bij diverse uitgeverijen (De Bezige Bij, Manteau, Poëziecentrum, Pandora Publishers, Uitgeverij P) vijftien boeken, meestal poëzie en theatermonologen. Daartoe behoren zijn literaire werken geïnspireerd op de kunst, het leven en de tijdsgeest van James Ensor, Leon Spilliaert, Rik Wouters, Constant Permeke en Eugeen Van Mieghem.  

 

Daarnaast koos hij als literator voor historische onderwerpen, in het bijzonder uit het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw, omdat er tijdens dat tijdperk tal van levensbeschouwelijke en sociale conflicten in onze gewesten aan de orde waren. Zo schreef hij theatermonologen over de inquisitie, de godsdienstoorlogen in de Zuidelijke Nederlanden, en over het opkomende vrijzinnig humanisme. In dezelfde geest verschenen van hem ook twee hedendaagse humanistische dichtbundels. In 2014 publiceerde hij een lang vredesgedicht, getiteld ‘De Muur van de Vermisten’, dat geïnspireerd is op de Eerste Wereldoorlog. Al die monologen werden diverse keren in theatervorm opgevoerd, onder meer door Herbert Flack en Karel Vingerhoets.

 

Overigens maakte Popelier twee artistieke vertalingen, bestemd om opgevoerd te worden. Hij maakte een metrische vertaling uit het Duits van ‘Iphigenia in Tauris’, een toneelstuk van Goethe, en een vertaling uit het Engels op de bestaande muziek van William Walton van de gedichtencyclus ‘Façade’ van Edith Sitwell.

 

Als dichter trad Bert Popelier zelf ook talrijke keren op, onder meer in Poetry International in Rotterdam, en in de Nachten van Poëzie in Utrecht en Brussel. Gedichten van hem zijn opgenomen in talrijke bloemlezingen. In het voorjaar 2020, van 17 maart tot 17 mei, schreef Popelier 100 gedichten die verband houden met de coronacrisis. Een bundeling daarvan verschijnt half juni 2020 bij uitgeverij Mithras onder de titel ‘Blijf in uw kot, crisisgedichten in tijden van corona’. De literaire stijl van Bert Popelier is beeldrijk en expressionistisch, de inhoud kritisch, veelal rebels.

 

 

Contactadres: Bert Popelier, Isabella Brantstraat 18, 2018 Antwerpen. E-mail: bert.popelier@scarlet.be. Gsm: 0474/87 99 90.